Активности и Саопштења

Регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција трипартитног социјалног дијалога у земљама Западног Балкана – Будва (Црна Гора), 5 – 6. мај 2022. године

У периоду од 5 – 6. маја 2022. године одржана је трипартитна регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција социјалног дијалога у земљама Западног Балкана у организацији ЕУ пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2 – ЕСАП 2“ . Пројекат се реализује у Србији, Косову*, С. Македонији, Албанији, Црној Гори и БиХ и састоји се из три компоненте. Сходно уставној структури и ентитетским надлежностима у области рада, колективног преговарања и социјалног дијалога у релизацији пројекта, испред БиХ, учествују институције трипартитног социјалног дијалога из ФБиХ и Републике Српске, односно, представници Економско-социјалног вијећа ФБиХ и Економско-социјалног савјета Републике Српске. Првог дана конференције су анализиране слабости у области колективног преговарања и предложене одређене смјернице за учеснике у преговорима у циљу унапређења стања у овој области. Други дан је био посвећен активностима појединачних економско-социјалног савјета у претходној години у складу са дефинисаним индикаторима за праћење учинка. Пројекат ће финансирати израду он лајн платформе која ће садржавати поменуте индикаторе, у оквиру које ће економско-социјални савјети, у наредном петогодишњом периоду, уносити појединачне податке и на тај начин пратити ефекте свог рада. Конференција је била прилика за размјену мишљења и искустава у области трипартитног и бипартитног колективног преговарања, као и социјалног дијалога. Конференцији одржана у Будви (Црна Гора), а делегацију ЕСС Републике Српске су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца, представник Владе Републике Српске и представник Секретаријата ЕСС РС.

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ПРОГРАМУ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ И БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

На ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске која је одржана у недељу, 5. децембра 2021. године, социјални партнери су разматрали Програм економских реформи РС за период 2022 – 2024. годину и Буџет РС за 2022 годину као кључне годишње документе од значаја за раднике и послодавце у Републици Српској. Документима је предвиђено укупно 24 мјерe у циљу повећања плата радника, стимулисања наталитета, унапређења укупног пословног амбијента и технолошког развоја, борбе против неформалне економије и повећања пензија. У наредној години је предвиђено смањење збирне стопе пореза и доприноса, смањење, односно, укидање парафискалних намета и прелазак на нови модел фискализације. Републичким буџетом за наредну годину је планирано повећање плата буџетских корисника од 3 – 5 %, повећање издвајања за пољупривреду у износу од 75 милиона КМ, као и стипендирање средњошколаца дефицитарних занимања. Након трочасовне расправе социјални парнтери су подржали предложене документе и попратна законска рјешења неопходна за реализацију истих, те предложили њихово упућивање у даљњу процедуру усвајања.

Документи су достављени на разматрање у форми приједлога по хитном поступку и предвиђени су за усвајање на наредној скупштинској сједници. Сједници су присуствовали министри у Влади Републике Српске: Зора Видовић, Петар Ђокић и Душко Милуновић, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца у Републици Српској. Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ВЛАДИН ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

На сједници ЕСС РС, одржаној 20. јануара 2021. године, социјални партнери су разматрали годишње програме запошљавања и самозапошљавања у Републици Српској који се финансирају из јавних средстава. Програми запошљавања су дефинисани Приједлогом акционог плана запошљавања Републике Српске за 2021. годину који је достављен на разматрање ЕСС РС од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, као ресорног обрађивача.

Приједлог предвиђа запошљавање и самозапошљавање око 3000 лица за што је планирано да се из Буџета Републике Српске издвоји преко 12 милиона КМ. Од укупног износа, за поврат уплаћених пореза и доприноса привредним субјектима који су повећали укупан број радника у 2020. години je планирано 5 милиона КМ, а остатак средстава је предвиђен за самозапошљавање дјеце погинулих бораца ВРС, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, као и запошљавање и самозапошљавање тешко запошљивих категорија становништва. Представници синдиката и послодаваца су подржали план запошљавања, а током расправе је указано на неопходност транспарентног трошења јавних средстава и праћења ефеката дефинисаних мјера на 6-мјесечном нивоу. 

Сједници су присуствовали представници послодаваца, синдиката и министри у Влади Републике Српске, а предсједавао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.