Именовани нови миритељи и арбитари за мирно рјешавање индивидуалних и колективних радних спорова – Министар Егић преузео предсједавање ЕСС РС

Дана, 2 јуна 2023. године, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које је именовано 20 миритеља и 15 арбитара на мандат у трајању од четири године. Миритеље и арбитре ангажује републичка Агенција за мирно рјешавање радних спорова у поступку мирног рјешавања индивидуалних и колективних радних спорова на подручју Републике Српске.

Приликом разматрања Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања за период 2023 -2025. година, социјални партнери су се усагласили да се предметни документ врати на дораду, те да се обезбједи активно учешће представника синдиката и послодаваца у радној групи за израду истог. Поред наведеног, усвојено је више интерних извјештајних докумената и дефинисане планске и програмске активности овог савјетодавног тијела.

Сједници је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић као новоименовани члан испред Владе Републике Српске.