Активности и Саопштења

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026. ГОДИНА – САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УСКРАТИО ПОДРШКУ БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

На 33. ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске разматрани су најзначајнији годишњи документи од интереса за социјалне партнере: Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година и Буџет Републике Српске за 2024. годину у форми приједлога по хитном поступку. Након двочасовне расправе, социјални партнери су једногласно подржали Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година, али због противљења Савеза синдиката Републике Српске није усаглашен заједнички став по питању Буџета Републике Српске за 2024. годину. Иако су представници Савез синдиката Републике Српске подржали издвајање додатних 22 милиона KМ за изједначавање платних коефицијената запослених у образовању и култури са високом стручном спремом, због противљења пет гранских синдиката буџетских и фондовских корисника који су ускраћени за повећање плата у наредној години, Савез синдиката Републике Српске је ускратио подршку овом документу.

Сједници је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић.

Именована нова гарнитура миритеља и арбитара за мирно рјешавање индивидуалних и колективних радних спорова – Министар Егић преузео предсједавање ЕСС РС

Дана, 2 јуна 2023. године, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које је именовано 20 миритеља и 15 арбитара на мандат у трајању од четири године. Миритеље и арбитре ангажује републичка Агенција за мирно рјешавање радних спорова у поступку мирног рјешавања индивидуалних и колективних радних спорова на подручју Републике Српске.

Приликом разматрања Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања за период 2023 -2025. година, социјални партнери су се усагласили да се предметни документ врати на дораду, те да се обезбједи активно учешће представника синдиката и послодаваца у радној групи за израду истог. Поред наведеног, усвојено је више интерних извјештајних докумената и дефинисане планске и програмске активности овог савјетодавног тијела.

Сједници је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић као новоименовани члан испред Владе Републике Српске.

Јавни конкурс за избор и именовање миритеља и арбитара за мирно рјешавање радних спорова – рок за пријаве 2. март 2023. године

На основу члана 42. Закона о мирном рјешавању радних спорова („Службени гласник Републике Српске”, број 91/16), Економско-социјални савјет Републике Српске је расписао Јавни конкурс за избор и именовање 20 миритеља и 15 арбитара који је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске“ број 14/23 дана, 15. фебруара 2023. године. Рок за пријављивање кандидата истиче 2. марта 2023. године.