АНАЛИЗИРАНИ ЕФЕКТИ НАЈНОВИЈЕГ ПОВЕЋАЊА НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ

ПОЗИВ МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ САСТАНКА СА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА У ЦИЉУ УСАГЛАШАВАЊА ТЕКСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЗАКОНСКИХ РЈЕШЕЊА

У петак, 16. јула 2024. године одржана је 73. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су анализирани ефекти најновијег повећања најниже плате у Републици Српској. Информацију о ефектима повећања најниже плате је припремило Министарство финансија на захтјев Економско-социјалног савјета Републике Српске, а на претходну иницијативу Уније послодаваца Републике Српске као репрезентативног социјалног партнера. У складу са недлежностима из основног закона, Савјет је разматрао и два законска рјешења, Приједлог закона о самосталним предузетницима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, које је доставило Министарство привреде и предузетништва. Због примједби представника синдиката и послодаваца на Приједлог закона о самосталним предузетницима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа Министарсту привреде и предузетништва је предложено да организује заједнички састанак са репрезентативним представницима синдиката и послодаваца и заинтересованих министарстава у циљу усаглашавања текста предложених законских рјешења.

Након трочасовне расправе, сједница је прекинута због недостатка кворума и заказивање нове се очекује у року од 15 дана.

У раду сједнице су учествовали чланови испред репрезентативних организација синдиката, послодаваца и Владе Републике Српске, као и представник Привредне коморе Републике Српске у својству госта. Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић.

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026. ГОДИНА – САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УСКРАТИО ПОДРШКУ БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

На 33. ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске разматрани су најзначајнији годишњи документи од интереса за социјалне партнере: Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година и Буџет Републике Српске за 2024. годину у форми приједлога по хитном поступку. Након двочасовне расправе, социјални партнери су једногласно подржали Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година, али због противљења Савеза синдиката Републике Српске није усаглашен заједнички став по питању Буџета Републике Српске за 2024. годину. Иако су представници Савез синдиката Републике Српске подржали издвајање додатних 22 милиона KМ за изједначавање платних коефицијената запослених у образовању и култури са високом стручном спремом, због противљења пет гранских синдиката буџетских и фондовских корисника који су ускраћени за повећање плата у наредној години, Савез синдиката Републике Српске је ускратио подршку овом документу.

Сједници је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић.

Именовани нови миритељи и арбитари за мирно рјешавање индивидуалних и колективних радних спорова – Министар Егић преузео предсједавање ЕСС РС

Дана, 2 јуна 2023. године, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које је именовано 20 миритеља и 15 арбитара на мандат у трајању од четири године. Миритеље и арбитре ангажује републичка Агенција за мирно рјешавање радних спорова у поступку мирног рјешавања индивидуалних и колективних радних спорова на подручју Републике Српске.

Приликом разматрања Акционог плана за спровођење Стратегије запошљавања за период 2023 -2025. година, социјални партнери су се усагласили да се предметни документ врати на дораду, те да се обезбједи активно учешће представника синдиката и послодаваца у радној групи за израду истог. Поред наведеног, усвојено је више интерних извјештајних докумената и дефинисане планске и програмске активности овог савјетодавног тијела.

Сједници је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић као новоименовани члан испред Владе Републике Српске.