Активности и Саопштења

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ПРОГРАМУ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ И БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

На ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске која је одржана у недељу, 5. децембра 2021. године, социјални партнери су разматрали Програм економских реформи РС за период 2022 – 2024. годину и Буџет РС за 2022 годину као кључне годишње документе од значаја за раднике и послодавце у Републици Српској. Документима је предвиђено укупно 24 мјерe у циљу повећања плата радника, стимулисања наталитета, унапређења укупног пословног амбијента и технолошког развоја, борбе против неформалне економије и повећања пензија. У наредној години је предвиђено смањење збирне стопе пореза и доприноса, смањење, односно, укидање парафискалних намета и прелазак на нови модел фискализације. Републичким буџетом за наредну годину је планирано повећање плата буџетских корисника од 3 – 5 %, повећање издвајања за пољупривреду у износу од 75 милиона КМ, као и стипендирање средњошколаца дефицитарних занимања. Након трочасовне расправе социјални парнтери су подржали предложене документе и попратна законска рјешења неопходна за реализацију истих, те предложили њихово упућивање у даљњу процедуру усвајања.

Документи су достављени на разматрање у форми приједлога по хитном поступку и предвиђени су за усвајање на наредној скупштинској сједници. Сједници су присуствовали министри у Влади Републике Српске: Зора Видовић, Петар Ђокић и Душко Милуновић, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца у Републици Српској. Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ВЛАДИН ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

На сједници ЕСС РС, одржаној 20. јануара 2021. године, социјални партнери су разматрали годишње програме запошљавања и самозапошљавања у Републици Српској који се финансирају из јавних средстава. Програми запошљавања су дефинисани Приједлогом акционог плана запошљавања Републике Српске за 2021. годину који је достављен на разматрање ЕСС РС од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, као ресорног обрађивача.

Приједлог предвиђа запошљавање и самозапошљавање око 3000 лица за што је планирано да се из Буџета Републике Српске издвоји преко 12 милиона КМ. Од укупног износа, за поврат уплаћених пореза и доприноса привредним субјектима који су повећали укупан број радника у 2020. години je планирано 5 милиона КМ, а остатак средстава је предвиђен за самозапошљавање дјеце погинулих бораца ВРС, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, као и запошљавање и самозапошљавање тешко запошљивих категорија становништва. Представници синдиката и послодаваца су подржали план запошљавања, а током расправе је указано на неопходност транспарентног трошења јавних средстава и праћења ефеката дефинисаних мјера на 6-мјесечном нивоу. 

Сједници су присуствовали представници послодаваца, синдиката и министри у Влади Републике Српске, а предсједавао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

Подршка Програму економских реформи Републике Српске за период 2021 – 2023. године и Буџету Републике Српске за 2021. годину

На сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржаној 7. децембра 2020. године, разматрани су Програм економских реформи Републике Српске за период 2021 – 2023. годину и Буџет Републике Српске за 2021. годину. Исти представљају најзначајније годишње документе од интереса за раднике и послодавце у Републици Српској и предвиђени су за усвајање у форми приједлога по хитном поступку.

Документима су предвиђене инвестиције у инфраструктуру, привреду и здравство у укупном износу од 400 милиона КМ у наредне три године од чега 92 милиона КМ за сузбијање негативних посљедица вируса „COVID 19“ и набавку вакцине. Министарство финансија, као обрађивач, прихватило је већину примједби и приједлога послодаваца и синдиката, те су документи једногласно подржани на сједници овог тијела.

Сједници су присуствовали представници Савеза синдиката Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и министри у Влади Републике Српске. Предсједавао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.