Активности и Саопштења

Преговори о најнижој плати за 2023. годину

У понедељак, 23. јануара 2023. године, одржаће се сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће социјални партнери преговарати о висини износа најниже плате за 2023. годину.

Сједница ће се одржати Аминистративном центру Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, с почетком у 11.00 часова.

Сједницом ће пресједавати проф. др Синиша Каран, в.д. министра рада и борачко-инвалидске заштите.

Након сједнице биће издато саопштење за јавност.

Отказана сједница због немогућности обезбјеђења кворума за рад и одлучивање

У складу са закључком Економско-социјалног савјета Републике Српске са сједнице одржане 15. јула 2022. године, Министарство финансија Републике Српске је доставило анализу оправданости повећања најниже плате, односно, Информацију о макроекономским кретањима у Републици Српској и окружењу у циљу одређивања новог износа најниже плате за 2022. годину. Након достављене анализе, предсједник ЕСС РС, Душко Милуновић је, у складу са закључком са претходне, заказао нову сједницу ЕСС РС на дан 29. јул 2022. године у циљу усаглашавања и доношења приједлога Влади Републике Српске за повећање најниже плате за 2022. годину. На дан одржавања сједнице, Унија удружења послодаваца РС је дописом обавјестила ЕСС РС да њени представници нису у могућности да присуствују данашњој сједници, услијед чега је предсједник ЕСС РС отказао сједницу због немогућности обезбјеђења кворума неопходног за рад и одлучивање.

Приједлог за ванредно повећање најниже плате након детаљне анализе макроекономских параметара

Дана, 15. јула 2022. године, на захтјев Савеза синдиката Републике Српске, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате у Републици Српској за 2022. годину.

Након једноипочасовне расправе, на приједог ресорног министра уједно и предсједавајућег Економско-социјалног савјета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске се обавезало да, у року од 15 дана, достави информацију о свим релевантним макроекономским параметрима неопходним за утврђивање новог износа најниже плате и заказивања нове сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате 2022. годину.

Сједници су присуствовали представници министарства рада и борачко-инвалидске заштите, министарства финансија и министарства привреде и предузетништва, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске.