Активности и Саопштења

Отказана сједница због немогућности обезбјеђења кворума за рад и одлучивање

У складу са закључком Економско-социјалног савјета Републике Српске са сједнице одржане 15. јула 2022. године, Министарство финансија Републике Српске је доставило анализу оправданости повећања најниже плате, односно, Информацију о макроекономским кретањима у Републици Српској и окружењу у циљу одређивања новог износа најниже плате за 2022. годину. Након достављене анализе, предсједник ЕСС РС, Душко Милуновић је, у складу са закључком са претходне, заказао нову сједницу ЕСС РС на дан 29. јул 2022. године у циљу усаглашавања и доношења приједлога Влади Републике Српске за повећање најниже плате за 2022. годину. На дан одржавања сједнице, Унија удружења послодаваца РС је дописом обавјестила ЕСС РС да њени представници нису у могућности да присуствују данашњој сједници, услијед чега је предсједник ЕСС РС отказао сједницу због немогућности обезбјеђења кворума неопходног за рад и одлучивање.

Приједлог за ванредно повећање најниже плате након детаљне анализе макроекономских параметара

Дана, 15. јула 2022. године, на захтјев Савеза синдиката Републике Српске, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате у Републици Српској за 2022. годину.

Након једноипочасовне расправе, на приједог ресорног министра уједно и предсједавајућег Економско-социјалног савјета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске се обавезало да, у року од 15 дана, достави информацију о свим релевантним макроекономским параметрима неопходним за утврђивање новог износа најниже плате и заказивања нове сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате 2022. годину.

Сједници су присуствовали представници министарства рада и борачко-инвалидске заштите, министарства финансија и министарства привреде и предузетништва, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске.

Регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција трипартитног социјалног дијалога у земљама Западног Балкана – Будва (Црна Гора), 5 – 6. мај 2022. године

У периоду од 5 – 6. маја 2022. године одржана је трипартитна регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција социјалног дијалога у земљама Западног Балкана у организацији ЕУ пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2 – ЕСАП 2“ . Пројекат се реализује у Србији, Косову*, С. Македонији, Албанији, Црној Гори и БиХ и састоји се из три компоненте. Сходно уставној структури и ентитетским надлежностима у области рада, колективног преговарања и социјалног дијалога у релизацији пројекта, испред БиХ, учествују институције трипартитног социјалног дијалога из ФБиХ и Републике Српске, односно, представници Економско-социјалног вијећа ФБиХ и Економско-социјалног савјета Републике Српске. Првог дана конференције су анализиране слабости у области колективног преговарања и предложене одређене смјернице за учеснике у преговорима у циљу унапређења стања у овој области. Други дан је био посвећен активностима појединачних економско-социјалног савјета у претходној години у складу са дефинисаним индикаторима за праћење учинка. Пројекат ће финансирати израду он лајн платформе која ће садржавати поменуте индикаторе, у оквиру које ће економско-социјални савјети, у наредном петогодишњом периоду, уносити појединачне податке и на тај начин пратити ефекте свог рада. Конференција је била прилика за размјену мишљења и искустава у области трипартитног и бипартитног колективног преговарања, као и социјалног дијалога. Конференцији одржана у Будви (Црна Гора), а делегацију ЕСС Републике Српске су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца, представник Владе Републике Српске и представник Секретаријата ЕСС РС.