Јавни конкурс за избор и именовање миритеља и арбитара за мирно рјешавање радних спорова – рок за пријаве 2. март 2023. године

На основу члана 42. Закона о мирном рјешавању радних спорова („Службени гласник Републике Српске”, број 91/16), Економско-социјални савјет Републике Српске је расписао Јавни конкурс за избор и именовање 20 миритеља и 15 арбитара који је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске“ број 14/23 дана, 15. фебруара 2023. године. Рок за пријављивање кандидата истиче 2. марта 2023. године.