Без договора о најнижој плати за 2023. годину

Дана, 23. јануара 2023. године, одржана је ванредне сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су социјални партнери преговарали о висини износа најниже плате за 2023. годину.

Након једноипочасовне расправе, чланови Савјета су се усагласили да је неопходно повећати најнижу плату, али нису утврдили заједнички приједлог одлуке, те ће Влада Републике Српске у складу са законом самостално одлучивати о висини износа најниже плате за 2023. годину.

У оквиру сједнице је разматран и захтјев испред ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ за именовање миритеља и арбитара, након чега су усвојени неоходни акти за расписивање јавног конкурса за избор и именовање нових миритеља и арбитара за мирно рјешавање индивидуалних и колективнох радних спорова у Републици Српској.

Сједници је предсједавао в. д. министра рада и борачко-инвалидске заштите, Синиша Каран, а присуствовали су министарка финансија, Зора Видовић и челници репрезентативних послодаваца и синдиката.