Активности и Саопштења

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ВЛАДИН ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

На сједници ЕСС РС, одржаној 20. јануара 2021. године, социјални партнери су разматрали годишње програме запошљавања и самозапошљавања у Републици Српској који се финансирају из јавних средстава. Програми запошљавања су дефинисани Приједлогом акционог плана запошљавања Републике Српске за 2021. годину који је достављен на разматрање ЕСС РС од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, као ресорног обрађивача.

Приједлог предвиђа запошљавање и самозапошљавање око 3000 лица за што је планирано да се из Буџета Републике Српске издвоји преко 12 милиона КМ. Од укупног износа, за поврат уплаћених пореза и доприноса привредним субјектима који су повећали укупан број радника у 2020. години je планирано 5 милиона КМ, а остатак средстава је предвиђен за самозапошљавање дјеце погинулих бораца ВРС, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, као и запошљавање и самозапошљавање тешко запошљивих категорија становништва. Представници синдиката и послодаваца су подржали план запошљавања, а током расправе је указано на неопходност транспарентног трошења јавних средстава и праћења ефеката дефинисаних мјера на 6-мјесечном нивоу. 

Сједници су присуствовали представници послодаваца, синдиката и министри у Влади Републике Српске, а предсједавао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

Подршка Програму економских реформи Републике Српске за период 2021 – 2023. године и Буџету Републике Српске за 2021. годину

На сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржаној 7. децембра 2020. године, разматрани су Програм економских реформи Републике Српске за период 2021 – 2023. годину и Буџет Републике Српске за 2021. годину. Исти представљају најзначајније годишње документе од интереса за раднике и послодавце у Републици Српској и предвиђени су за усвајање у форми приједлога по хитном поступку.

Документима су предвиђене инвестиције у инфраструктуру, привреду и здравство у укупном износу од 400 милиона КМ у наредне три године од чега 92 милиона КМ за сузбијање негативних посљедица вируса „COVID 19“ и набавку вакцине. Министарство финансија, као обрађивач, прихватило је већину примједби и приједлога послодаваца и синдиката, те су документи једногласно подржани на сједници овог тијела.

Сједници су присуствовали представници Савеза синдиката Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и министри у Влади Републике Српске. Предсједавао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА О УТИЦАЈУ ВИРУСА „COVID-19“ НА ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – „ОЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, ПОСЛОВНУ АКТИВНОСТ И РАДНА МЈЕСТА“

У Бањој Луци је данас одржана ванредна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске о утицају вируса „Covid 19“ на економију и друштво у Републици Српској. Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске дали су пуну подршку мјерама и препорукама које су донијеле и проводе надлежне институције првенствено у циљу заштите живота и здравља становништва. Посебан акцент, таком састанка, стављен је на предузимање свих мјера предвиђених законом за очување радних мјеста и права радника. Такође је договорено да се на званичној интернет презентацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите појасне правни институти битни за раднике и послодавце у вријеме важења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској. Истакнуто је да Влада Републике Српске мјере подршке за очување привреде треба да усмјери према друштвено одговорним послодавцима који су исцрпили све мјере предвиђене законом за очување радних мјеста. Наглашено је да мјере подршке очувању привреде требају бити благовремене како би се сачувао достигнути ниво запослености и ликвидност компанија у Републици Српској. Констатовано је да је економска ситуација у Републици Српској тешка и да сви, у овом сложеном тренутку, морају показати друштвену одговорност и солидарност. Договорено је да се настави социјални дијалог између социјалних партнера у циљу изналажења најбољих рјешења за ублажавање посљедица и превазилажења постојеће ситуације изазване епидемијом вируса „COVID-19”.