Активности и Саопштења

ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА О УТИЦАЈУ ВИРУСА „COVID-19“ НА ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – „ОЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, ПОСЛОВНУ АКТИВНОСТ И РАДНА МЈЕСТА“

У Бањој Луци је данас одржана ванредна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске о утицају вируса „Covid 19“ на економију и друштво у Републици Српској. Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске дали су пуну подршку мјерама и препорукама које су донијеле и проводе надлежне институције првенствено у циљу заштите живота и здравља становништва. Посебан акцент, таком састанка, стављен је на предузимање свих мјера предвиђених законом за очување радних мјеста и права радника. Такође је договорено да се на званичној интернет презентацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите појасне правни институти битни за раднике и послодавце у вријеме важења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској. Истакнуто је да Влада Републике Српске мјере подршке за очување привреде треба да усмјери према друштвено одговорним послодавцима који су исцрпили све мјере предвиђене законом за очување радних мјеста. Наглашено је да мјере подршке очувању привреде требају бити благовремене како би се сачувао достигнути ниво запослености и ликвидност компанија у Републици Српској. Констатовано је да је економска ситуација у Републици Српској тешка и да сви, у овом сложеном тренутку, морају показати друштвену одговорност и солидарност. Договорено је да се настави социјални дијалог између социјалних партнера у циљу изналажења најбољих рјешења за ублажавање посљедица и превазилажења постојеће ситуације изазване епидемијом вируса „COVID-19”.

Подршка Буџету Републике Српске за 2020. годину и Програму економских реформи за период 2020 – 2022. године

На данашној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске разматрани су најзначајнији годишњи документи у Републици Српској и то: Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2020 – 2022. годину и Приједлог буџета Републике Српске за 2020. годину.   Социјални партнери су дали подршку предложеним документма уз измјене које се односе на потребу јачања социјалног дијалога кроз јачање улоге Економско-социјалног савјета и рад других трипартитних тијела на припреми и изради прописа и стратешких докумената из области рада, запошљавања и заштите на раду са циљем стварања повољног амбијента за достојанствен рад и допринос укупним мјерама Владе Републике Српске за задржавање радника у Републици Српској.

Сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске су присуствовали највиши представници Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске, као и министри у Влади Републике Српске.   

Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

Ротација на мјесту предсједника ЕСС РС – Министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић преузео предсједавање – ЕСС РС подржао измјене и допуне Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености

У оквиру 55. редовне сједнице ЕСС РС, разматран је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености који, између осталог, предвиђа повећање висине износа и дужине примања накнаде за незапослена лица након престанка радног односа и измјештање администрирања здравственог осигурања незапослених лица на Фонд здавственог осигурања Републике Српске. Изради Нацрта је претходила иницијатива социјалних партнера, претежно чланова синдиката. Чланови ЕСС РС подржали су ово законско рјешење и предложили упућивању у даљњу законодавну процедуру.