Отказана сједница због немогућности обезбјеђења кворума за рад и одлучивање

У складу са закључком Економско-социјалног савјета Републике Српске са сједнице одржане 15. јула 2022. године, Министарство финансија Републике Српске је доставило анализу оправданости повећања најниже плате, односно, Информацију о макроекономским кретањима у Републици Српској и окружењу у циљу одређивања новог износа најниже плате за 2022. годину. Након достављене анализе, предсједник ЕСС РС, Душко Милуновић је, у складу са закључком са претходне, заказао нову сједницу ЕСС РС на дан 29. јул 2022. године у циљу усаглашавања и доношења приједлога Влади Републике Српске за повећање најниже плате за 2022. годину. На дан одржавања сједнице, Унија удружења послодаваца РС је дописом обавјестила ЕСС РС да њени представници нису у могућности да присуствују данашњој сједници, услијед чега је предсједник ЕСС РС отказао сједницу због немогућности обезбјеђења кворума неопходног за рад и одлучивање.