Приједлог за ванредно повећање најниже плате након детаљне анализе макроекономских параметара

Дана, 15. јула 2022. године, на захтјев Савеза синдиката Републике Српске, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате у Републици Српској за 2022. годину.

Након једноипочасовне расправе, на приједог ресорног министра уједно и предсједавајућег Економско-социјалног савјета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске се обавезало да, у року од 15 дана, достави информацију о свим релевантним макроекономским параметрима неопходним за утврђивање новог износа најниже плате и заказивања нове сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате 2022. годину.

Сједници су присуствовали представници министарства рада и борачко-инвалидске заштите, министарства финансија и министарства привреде и предузетништва, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске.