Регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција трипартитног социјалног дијалога у земљама Западног Балкана – Будва (Црна Гора), 5 – 6. мај 2022. године

У периоду од 5 – 6. маја 2022. године одржана је трипартитна регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција социјалног дијалога у земљама Западног Балкана у организацији ЕУ пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2 – ЕСАП 2“ . Пројекат се реализује у Србији, Косову*, С. Македонији, Албанији, Црној Гори и БиХ и састоји се из три компоненте. Сходно уставној структури и ентитетским надлежностима у области рада, колективног преговарања и социјалног дијалога у релизацији пројекта, испред БиХ, учествују институције трипартитног социјалног дијалога из ФБиХ и Републике Српске, односно, представници Економско-социјалног вијећа ФБиХ и Економско-социјалног савјета Републике Српске. Првог дана конференције су анализиране слабости у области колективног преговарања и предложене одређене смјернице за учеснике у преговорима у циљу унапређења стања у овој области. Други дан је био посвећен активностима појединачних економско-социјалног савјета у претходној години у складу са дефинисаним индикаторима за праћење учинка. Пројекат ће финансирати израду он лајн платформе која ће садржавати поменуте индикаторе, у оквиру које ће економско-социјални савјети, у наредном петогодишњом периоду, уносити појединачне податке и на тај начин пратити ефекте свог рада. Конференција је била прилика за размјену мишљења и искустава у области трипартитног и бипартитног колективног преговарања, као и социјалног дијалога. Конференцији одржана у Будви (Црна Гора), а делегацију ЕСС Републике Српске су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца, представник Владе Републике Српске и представник Секретаријата ЕСС РС.