СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ПРОГРАМУ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ И БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

На ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске која је одржана у недељу, 5. децембра 2021. године, социјални партнери су разматрали Програм економских реформи РС за период 2022 – 2024. годину и Буџет РС за 2022 годину као кључне годишње документе од значаја за раднике и послодавце у Републици Српској. Документима је предвиђено укупно 24 мјерe у циљу повећања плата радника, стимулисања наталитета, унапређења укупног пословног амбијента и технолошког развоја, борбе против неформалне економије и повећања пензија. У наредној години је предвиђено смањење збирне стопе пореза и доприноса, смањење, односно, укидање парафискалних намета и прелазак на нови модел фискализације. Републичким буџетом за наредну годину је планирано повећање плата буџетских корисника од 3 – 5 %, повећање издвајања за пољупривреду у износу од 75 милиона КМ, као и стипендирање средњошколаца дефицитарних занимања. Након трочасовне расправе социјални парнтери су подржали предложене документе и попратна законска рјешења неопходна за реализацију истих, те предложили њихово упућивање у даљњу процедуру усвајања.

Документи су достављени на разматрање у форми приједлога по хитном поступку и предвиђени су за усвајање на наредној скупштинској сједници. Сједници су присуствовали министри у Влади Републике Српске: Зора Видовић, Петар Ђокић и Душко Милуновић, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца у Републици Српској. Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.