СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ВЛАДИН ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

На сједници ЕСС РС, одржаној 20. јануара 2021. године, социјални партнери су разматрали годишње програме запошљавања и самозапошљавања у Републици Српској који се финансирају из јавних средстава. Програми запошљавања су дефинисани Приједлогом акционог плана запошљавања Републике Српске за 2021. годину који је достављен на разматрање ЕСС РС од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, као ресорног обрађивача.

Приједлог предвиђа запошљавање и самозапошљавање око 3000 лица за што је планирано да се из Буџета Републике Српске издвоји преко 12 милиона КМ. Од укупног износа, за поврат уплаћених пореза и доприноса привредним субјектима који су повећали укупан број радника у 2020. години je планирано 5 милиона КМ, а остатак средстава је предвиђен за самозапошљавање дјеце погинулих бораца ВРС, РВИ и демобилисаних бораца ВРС, као и запошљавање и самозапошљавање тешко запошљивих категорија становништва. Представници синдиката и послодаваца су подржали план запошљавања, а током расправе је указано на неопходност транспарентног трошења јавних средстава и праћења ефеката дефинисаних мјера на 6-мјесечном нивоу. 

Сједници су присуствовали представници послодаваца, синдиката и министри у Влади Републике Српске, а предсједавао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.