СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ПОДРЖАЛИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026. ГОДИНА – САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УСКРАТИО ПОДРШКУ БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

На 33. ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске разматрани су најзначајнији годишњи документи од интереса за социјалне партнере: Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година и Буџет Републике Српске за 2024. годину у форми приједлога по хитном поступку. Након двочасовне расправе, социјални партнери су једногласно подржали Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година, али због противљења Савеза синдиката Републике Српске није усаглашен заједнички став по питању Буџета Републике Српске за 2024. годину. Иако су представници Савез синдиката Републике Српске подржали издвајање додатних 22 милиона KМ за изједначавање платних коефицијената запослених у образовању и култури са високом стручном спремом, због противљења пет гранских синдиката буџетских и фондовских корисника који су ускраћени за повећање плата у наредној години, Савез синдиката Републике Српске је ускратио подршку овом документу.

Сједници је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Данијел Егић.