Ротација на мјесту предсједника ЕСС РС – Министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић преузео предсједавање – ЕСС РС подржао измјене и допуне Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености

У оквиру 55. редовне сједнице ЕСС РС, разматран је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености који, између осталог, предвиђа повећање висине износа и дужине примања накнаде за незапослена лица након престанка радног односа и измјештање администрирања здравственог осигурања незапослених лица на Фонд здавственог осигурања Републике Српске. Изради Нацрта је претходила иницијатива социјалних партнера, претежно чланова синдиката. Чланови ЕСС РС подржали су ово законско рјешење и предложили упућивању у даљњу законодавну процедуру. 

СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА ПОВОДОМ ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ САВЈЕТА ГРЧКЕ

 

У петак, 20. априла 2018. године, заказана се свечана сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће се одржати први билатерални сусрет представника Економско-социјалног савјета Републике Српске и Економско-социјалног савјета Републике Грчке.

На сједници ће се разговарати о улози и значају институција социјалног дијалога у креирању политика, превазилажењу криза и процесу европских интеграција. Грчке колеге ће послодавцима, синдикатима и члановима Владе Републике Српске презентовати и европске институционалне капацитете из области социјалног дијалога и модалитете сарадње између држава чланица у наведеној области. …

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ВЛАДИНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ – ПОСЛОДАВЦИ ПРЕУЗЕЛИ ПРЕДСЈЕДАВАЊЕ

21. марта 2018. године, одржана је 50. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које је разматран измјењен Приједлог акционог плана запошљавања Републике Српске за 2018. годину и допуњен Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања за 2017. годину. Оба документа су добила подршку социјалних партнера након трећег разматрања и трочасовне расправе на сједници ЕСС РС. Савез синдиката Републике Српске је подржао план запошљавања под условом повећања висине износа и периода примања накнаде за незапослена лица и у том циљу ресорно министарство се обавезало да у року од седам дана сазове састанак радне групe за измјене и допуне важећег закона о посредовању при запошљавању. …