Приједлог за ванредно повећање најниже плате након детаљне анализе макроекономских параметара

Дана, 15. јула 2022. године, на захтјев Савеза синдиката Републике Српске, одржана је сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате у Републици Српској за 2022. годину.

Након једноипочасовне расправе, на приједог ресорног министра уједно и предсједавајућег Економско-социјалног савјета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске се обавезало да, у року од 15 дана, достави информацију о свим релевантним макроекономским параметрима неопходним за утврђивање новог износа најниже плате и заказивања нове сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске на тему ванредног повећања најниже плате 2022. годину.

Сједници су присуствовали представници министарства рада и борачко-инвалидске заштите, министарства финансија и министарства привреде и предузетништва, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске.

Регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција трипартитног социјалног дијалога у земљама Западног Балкана – Будва (Црна Гора), 5 – 6. мај 2022. године

У периоду од 5 – 6. маја 2022. године одржана је трипартитна регионална конференција о значају колективног преговарања и унапређењу рада институција социјалног дијалога у земљама Западног Балкана у организацији ЕУ пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања 2 – ЕСАП 2“ . Пројекат се реализује у Србији, Косову*, С. Македонији, Албанији, Црној Гори и БиХ и састоји се из три компоненте. Сходно уставној структури и ентитетским надлежностима у области рада, колективног преговарања и социјалног дијалога у релизацији пројекта, испред БиХ, учествују институције трипартитног социјалног дијалога из ФБиХ и Републике Српске, односно, представници Економско-социјалног вијећа ФБиХ и Економско-социјалног савјета Републике Српске. Првог дана конференције су анализиране слабости у области колективног преговарања и предложене одређене смјернице за учеснике у преговорима у циљу унапређења стања у овој области. Други дан је био посвећен активностима појединачних економско-социјалног савјета у претходној години у складу са дефинисаним индикаторима за праћење учинка. Пројекат ће финансирати израду он лајн платформе која ће садржавати поменуте индикаторе, у оквиру које ће економско-социјални савјети, у наредном петогодишњом периоду, уносити појединачне податке и на тај начин пратити ефекте свог рада. Конференција је била прилика за размјену мишљења и искустава у области трипартитног и бипартитног колективног преговарања, као и социјалног дијалога. Конференцији одржана у Будви (Црна Гора), а делегацију ЕСС Републике Српске су чинили представници репрезентативних синдиката и послодаваца, представник Владе Републике Српске и представник Секретаријата ЕСС РС.

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ПРОГРАМУ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ И БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

На ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске која је одржана у недељу, 5. децембра 2021. године, социјални партнери су разматрали Програм економских реформи РС за период 2022 – 2024. годину и Буџет РС за 2022 годину као кључне годишње документе од значаја за раднике и послодавце у Републици Српској. Документима је предвиђено укупно 24 мјерe у циљу повећања плата радника, стимулисања наталитета, унапређења укупног пословног амбијента и технолошког развоја, борбе против неформалне економије и повећања пензија. У наредној години је предвиђено смањење збирне стопе пореза и доприноса, смањење, односно, укидање парафискалних намета и прелазак на нови модел фискализације. Републичким буџетом за наредну годину је планирано повећање плата буџетских корисника од 3 – 5 %, повећање издвајања за пољупривреду у износу од 75 милиона КМ, као и стипендирање средњошколаца дефицитарних занимања. Након трочасовне расправе социјални парнтери су подржали предложене документе и попратна законска рјешења неопходна за реализацију истих, те предложили њихово упућивање у даљњу процедуру усвајања.

Документи су достављени на разматрање у форми приједлога по хитном поступку и предвиђени су за усвајање на наредној скупштинској сједници. Сједници су присуствовали министри у Влади Републике Српске: Зора Видовић, Петар Ђокић и Душко Милуновић, као и представници репрезентативних синдиката и послодаваца у Републици Српској. Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.