Јавни конкурс за избор и именовање миритеља и арбитара за мирно рјешавање радних спорова – рок за пријаве 2. март 2023. године

На основу члана 42. Закона о мирном рјешавању радних спорова („Службени гласник Републике Српске”, број 91/16), Економско-социјални савјет Републике Српске је расписао Јавни конкурс за избор и именовање 20 миритеља и 15 арбитара који је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске“ број 14/23 дана, 15. фебруара 2023. године. Рок за пријављивање кандидата истиче 2. марта 2023. године.

Без договора о најнижој плати за 2023. годину

Дана, 23. јануара 2023. године, одржана је ванредне сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су социјални партнери преговарали о висини износа најниже плате за 2023. годину.

Након једноипочасовне расправе, чланови Савјета су се усагласили да је неопходно повећати најнижу плату, али нису утврдили заједнички приједлог одлуке, те ће Влада Републике Српске у складу са законом самостално одлучивати о висини износа најниже плате за 2023. годину.

У оквиру сједнице је разматран и захтјев испред ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ за именовање миритеља и арбитара, након чега су усвојени неоходни акти за расписивање јавног конкурса за избор и именовање нових миритеља и арбитара за мирно рјешавање индивидуалних и колективнох радних спорова у Републици Српској.

Сједници је предсједавао в. д. министра рада и борачко-инвалидске заштите, Синиша Каран, а присуствовали су министарка финансија, Зора Видовић и челници репрезентативних послодаваца и синдиката.

Преговори о најнижој плати за 2023. годину

У понедељак, 23. јануара 2023. године, одржаће се сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће социјални партнери преговарати о висини износа најниже плате за 2023. годину.

Сједница ће се одржати Аминистративном центру Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, с почетком у 11.00 часова.

Сједницом ће пресједавати проф. др Синиша Каран, в.д. министра рада и борачко-инвалидске заштите.

Након сједнице биће издато саопштење за јавност.