Без договора о најнижој плати за 2023. годину

Дана, 23. јануара 2023. године, одржана је ванредне сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су социјални партнери преговарали о висини износа најниже плате за 2023. годину.

Након једноипочасовне расправе, чланови Савјета су се усагласили да је неопходно повећати најнижу плату, али нису утврдили заједнички приједлог одлуке, те ће Влада Републике Српске у складу са законом самостално одлучивати о висини износа најниже плате за 2023. годину.

У оквиру сједнице је разматран и захтјев испред ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ за именовање миритеља и арбитара, након чега су усвојени неоходни акти за расписивање јавног конкурса за избор и именовање нових миритеља и арбитара за мирно рјешавање индивидуалних и колективнох радних спорова у Републици Српској.

Сједници је предсједавао в. д. министра рада и борачко-инвалидске заштите, Синиша Каран, а присуствовали су министарка финансија, Зора Видовић и челници репрезентативних послодаваца и синдиката.

Преговори о најнижој плати за 2023. годину

У понедељак, 23. јануара 2023. године, одржаће се сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће социјални партнери преговарати о висини износа најниже плате за 2023. годину.

Сједница ће се одржати Аминистративном центру Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, с почетком у 11.00 часова.

Сједницом ће пресједавати проф. др Синиша Каран, в.д. министра рада и борачко-инвалидске заштите.

Након сједнице биће издато саопштење за јавност.

Отказана сједница због немогућности обезбјеђења кворума за рад и одлучивање

У складу са закључком Економско-социјалног савјета Републике Српске са сједнице одржане 15. јула 2022. године, Министарство финансија Републике Српске је доставило анализу оправданости повећања најниже плате, односно, Информацију о макроекономским кретањима у Републици Српској и окружењу у циљу одређивања новог износа најниже плате за 2022. годину. Након достављене анализе, предсједник ЕСС РС, Душко Милуновић је, у складу са закључком са претходне, заказао нову сједницу ЕСС РС на дан 29. јул 2022. године у циљу усаглашавања и доношења приједлога Влади Републике Српске за повећање најниже плате за 2022. годину. На дан одржавања сједнице, Унија удружења послодаваца РС је дописом обавјестила ЕСС РС да њени представници нису у могућности да присуствују данашњој сједници, услијед чега је предсједник ЕСС РС отказао сједницу због немогућности обезбјеђења кворума неопходног за рад и одлучивање.