„Зелено свјетло“ Нацрту стратегије запошљавања Републике Српске за 2016. годину – Влада Републике Српске преузела предсједавање

На 35. редовној сједници, одржаној 7. марта 2016. године социјални партери су разматрали више докумената и иницијатива из надлежности Економско-социјалног савјета Републике Српске.

Приликом разматрања Извјештаја о реализацији акционог плана запошљавања за 2015. годину и стратегија запошљавања Републике Српске за 2016. годину која је предложена у форми нацрта, социјални партнери су прихватили Извјештај и додатно предложили ресорном министарству да до септембра текуће године достави детаљну анализу свих годишњих акционих планова запошљавања из претходног периода појединачно по годинама и збирно закључно са 2015. годином на начин да исти садржи ефекте реализације акционих планова а посебно да прикаже однос између појединачно додјељеног износа јавних средстава по привредном субјекту у односу на број новоотворених радних мјеста. Нацрт стратегије запошљавања Републике Српске за 2016. годину добио је подршку социјалних партнера уз обавезу да Министарство рада и борачко-инвалидске заштите као обрађивача да приликом израде приједлога размотри  сугестије, приједлоге и примједбе Савеза синдиката и Уније удружења послодаваца Републике Српске на Нацрт.

На истоименој сједници Економско-социјални савјет Републике Српске је предложио Влади Републике Српске да у складу са Законом о раду организује заједнички састанак са социјалним партнерима у циљу постизања договора о приступању преговорима у циљу потписивања новог Општег колективног уговора у Републици Српској.

Поред наведеног, Економско-социјални савјет Републике Српске усвојио је Извјештај о раду за 2015. годину, План и програм рада за 2016. годину и именовао новог предсједника и потпредсједника  на мандат од годину дана. У складу са принципом ротације социјалних партнера у обављању ових функција за предсједника је именован министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске а за потпредсједника предсједник Савеза синдиката Републике Српске.

Wrap up your presentation by https://eduessayhelper.org restating the purpose of the presentation, reviewing its main points, and?