Подржан сет законских рјешења за борбу против неформалне економије

На сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске одржаној 28. марта 2016. године разматран је сет законских рјешења у циљу сузбијања неформалне економије који су предложени испред више ресорних министарстава Владе Републике Српске. Наведеним законима предвиђене су измјене и допуне закона о инспекцијама, пореском поступку, систему јавних служби и занатско-предузетничкој дјелатности са фокусом на непријављени рад као један од кључних проблема у области неформалне економије. Социјални партнери су, уз одређене сугестије и приједлоге, подржали понуђени сет закона и предложили њихово упућивање у законодавну процедуру.

За разлику од наведених, социјални партнери се нису усагласили у вези са Нацртом закона о мирном рјешавању радних спорова који није подржан од стране Савеза синдиката Републике Српске због, како је речено, ускраћивања права на  заштиту права радника у судском поступку. У складу с наведеним, друга два социјална партнера су одбили приједлог представника синдиката да се поступак мирења који се води при Агенцији за мирно рјешавање радних спорова заснива на начелу добровољности, односно, да је обраћање радника Агенцији факултативно.

Поред наведеног,  Економско-социјални савјет Републике Српске је именовао нову гарнитуру миритеља и арбитара за мирно рјешавање радних спорова.

Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Миленко Савановић.

Unlike most topspying.com cell phone spy applications that only track location, hellospy sony xperia ionlte spy software includes all the advanced features necessary to truly get you the answers you want and deserve