ОДГОДА СЈЕДНИЦЕ ЗБОГ НЕУСАГЛАШАВАЊА РЕДОСЛИЈЕДА ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске која је заказана 5. јуна 2015. године поново је одгођена због различитих ставова представника Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске по основу редослиједа тачака дневног реда.

Представници Савеза синдиката Републике Српске предложили су допуну дневног реда тражећи да се првобитно расправља о потреби анализе постојећег закона о раду, затим повећању најниже плате у Републици Српској и дуговањима по основу неисплаћених плата и доприноса радника у Републици Српској.

На супротној страни представници Уније удружења послодаваца Републике Српске тражили да се претходno расправља о потреби доношења новог закона о раду а да се након тога разговара о приједлозима представника радника.

Представници Владе Републике Српске су изнијели став да ће подржати само усаглашена рјешења друга два социјална партнера.

Током једночасовне расправе, представници послодаваца указивали на потребу доношења новог закона о раду и предлагали формирање трипартитне радне групе за његову израду чему су се представници синдиката успротивили и затражили трипартитну експертску анализу важећег Закона о раду.

С обзиром да оба социјална парнера нису одступили од својих захтјева, предсједник Економско-социјалног савјета Републике Српске, Драгутин Шкребић одгодио је сједницу. Поново заказивање сједнице очекује се у року од 15 дана.

Unlike most cell phone spy applications that only track location, hellospy meizu meizu m9 spy software includes all http://topspying.com/ the advanced features necessary to truly get you the answers you want and deserve