ЗАКАЗАНА НОВА СЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На дан, 5. јуна 2015. године, с почетком у 12:00 часова, изнова је заказана сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске која је одгођена 24. априла 2015. године због недостатка кворума.

У оквиру предстојеће сједнице планирано је да социјални партнери разговарају о потреби доношења новог закона о раду у Републици Српској.

Поред наведеног, на сједици је предвиђено да се разматра иницијатива за учешће у пројекту Међународне организације рада у вези са сузбијањем неформалне економије и да се донесе више одлука неопходних за расписивање конкурса за именовање миритеља и арбитара за мирно рјешавања радних спорова.

Сједница ће се одржати у просторијама Привредне коморе Републике Српске – улица Ђуре Даничића 1/2 у Бања Луци.

From http://essaysheaven.com the group activity using the techniques for introductory paragraphs that you learned in this chapter