СЈЕДНИЦА ОДГОЂЕНА ЗБОГ НЕДОСТАТКА КВОРУМА

На дан, 24. априла 2015. године, с почетком у 11.00 часова, планирано је одржавање 34-те редовне сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске која је одгођена због недостатка кворума неопходног за рад. Сједници нису присуствовали представници Савеза синдиката Републике Српске услијед чега је предсједник Економско-социјалног савјета Републике Српске, Драгутин Шкребић констатовао да не постоје услови за одржавање а затим одредио одгађање сједнице.

На сједници је, поред разматрања актуелне проблематка у вези са потребом доношења новог закона о раду, планирано и доношење неколико одлука неопходних за расписивање конкурса за именовање миритеља и арбитара за мирно рјешавање радних спорова као и разматрање иницијативе за учешће у пројекту Међународне организације рада у вези са сузбијањем неформалне економије.

Заказивање нове сједнице очекује се у року од 15 дана.

Hi, is this possible to track topspyingapps.com someone location through their mobile no