Приоритетно запошљавати раднике у реалном сектору привреде – Послодавци преузели предсједавање Економско-социјалним савјетом Републике Српске

На првој редовној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске у 2015. години разматран је Извјештај о реализацији акционог плана запошљавања у 2014. години и Приједлог акционог плана запошљавања за 2015. годину. Током расправе представници послодаваца и синдиката су изнијели више примједби и приједлога на акциони план запошљавања за текућу годину и исти подржали уз одређене измјене. С тим у вези, посебно је наглашено да средства по основу програма запошљавања треба усмјерити првенствено у реални сектор привреде као и да запошљавање у јавним предузећима и установама не треба бити обухваћено програмима запошљавања. Поред наведеног, указано је и на потребу веће контроле претходног ангажмана послодаваца корисника јавних средства за запошљавање у смислу спречавања злоупотреба као и на неопходност хитног прилагођавања образованог система актуелном тржишту радне снаге у али и потребу реформе јавне службе за запошљавање у смислу прилагођавања новим трендовима и стварним потребама тржишта рада.

Исто тако, на сједници је у складу са прописаном обавезом годишње ротације функција предсједника и потпредсједника,  за новог предсједника именован предсједник Уније удружења пслодаваца Републике Српске, Драгутин Шкребић, док је мјесто потпредсједника припало министру рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Миленку Савановићу.

У наставку сједнице размотрено је више информација и иницијатива у области међународне сарадње и донесено неколико годишњих интерних акта.

Сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске су поред новоименованих чланова и замјеника испред Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске присуствовали гости и извјестиоци из неколико министарстава.

I would like iphone spy app with www.topspyingapps.com/ to know how I can track someones cell phone for free