Акциони план запошљавања за 2015. годину на дневном реду прве редовне сједнице у текућој години

На дан, 11. фебруар 2015. године, заказана је 33. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске оквиру које ће се разматрати Извјештај о реализацији акционог плана запошљавања у 2014. години и Приједлог акционог плана запошљавања за 2015. годину које доставило Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Поред наведеног, на првој редовној сједници у текућој години,  именоваће се нови предсједник и потпредсједник овог савјетодавног тијела у наредном дванаестомјесечном периоду и разговарати о реализацији међународних активности Економско-социјалног савјета Републике Српске у претходном периоду.

Сједница ће се одржати у просторијама Савеза синдиката Републике Српске, улица Српска 32.

Узимање кадрова са предстојеће сједнице омогућиће се у 13:00 часова, а конференција за новинаре је предвиђена за 13:15 часова – сала у приземљу.

Formed your three points, write a topic sentence for each try there body paragraph