ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА О УТИЦАЈУ ВИРУСА „COVID-19“ НА ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – „ОЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, ПОСЛОВНУ АКТИВНОСТ И РАДНА МЈЕСТА“

У Бањој Луци је данас одржана ванредна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске о утицају вируса „Covid 19“ на економију и друштво у Републици Српској. Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске дали су пуну подршку мјерама и препорукама које су донијеле и проводе надлежне институције првенствено у циљу заштите живота и здравља становништва. Посебан акцент, таком састанка, стављен је на предузимање свих мјера предвиђених законом за очување радних мјеста и права радника. Такође је договорено да се на званичној интернет презентацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите појасне правни институти битни за раднике и послодавце у вријеме важења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској. Истакнуто је да Влада Републике Српске мјере подршке за очување привреде треба да усмјери према друштвено одговорним послодавцима који су исцрпили све мјере предвиђене законом за очување радних мјеста. Наглашено је да мјере подршке очувању привреде требају бити благовремене како би се сачувао достигнути ниво запослености и ликвидност компанија у Републици Српској. Констатовано је да је економска ситуација у Републици Српској тешка и да сви, у овом сложеном тренутку, морају показати друштвену одговорност и солидарност. Договорено је да се настави социјални дијалог између социјалних партнера у циљу изналажења најбољих рјешења за ублажавање посљедица и превазилажења постојеће ситуације изазване епидемијом вируса „COVID-19”.