Подршка Буџету Републике Српске за 2020. годину и Програму економских реформи за период 2020 – 2022. године

На данашној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске разматрани су најзначајнији годишњи документи у Републици Српској и то: Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2020 – 2022. годину и Приједлог буџета Републике Српске за 2020. годину.   Социјални партнери су дали подршку предложеним документма уз измјене које се односе на потребу јачања социјалног дијалога кроз јачање улоге Економско-социјалног савјета и рад других трипартитних тијела на припреми и изради прописа и стратешких докумената из области рада, запошљавања и заштите на раду са циљем стварања повољног амбијента за достојанствен рад и допринос укупним мјерама Владе Републике Српске за задржавање радника у Републици Српској.

Сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске су присуствовали највиши представници Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске, као и министри у Влади Републике Српске.   

Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.