essrs

РАДНА ГРУПА ДА УСАГЛАСИ ПАРАМЕТРЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ

На 37. редовној сједници, социјални партнери су разговарали о могућностима увећања висине износа минималне плате у Републици Српској за 2017. годину.  Након дуже расправе, формирана је Радна група за усаглашавање методолошког оквира за одређивање висине износа чији је задатак да усагласи параметре на основу којих ће се одредити висина износа најниже плате у Републици Српској у складу са макроекономским и статистичким подацима, укључујући и податке о кретањима плата, раста производње и животног стандарда у Републици Српској.

ПОВЕЋАЊЕ „МИНИМАЛЦА“ НА ДНЕВНОМ РЕДУ

Дана, 15. новембра 2016. године, с почетком у 13.00 часова, заказана је 37. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске на којој ће се разговарати о повећању висине износа најниже плате у Републици Српској. …