АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ БЕЗ САГЛАСНОСТИ СОЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА – ДОГОВОРЕН НАСТАВАК ПРЕГОВОРА О ОПШТЕМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ ЗА 1. ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

На 39. редовној сједници Економско-социјалног савета Републике Српске, одржаној 24. јануара 2017. године, разматран је Акциони план запошљавања Републике Српске за 2017. годину, Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања за 2016. годину и Информација о активностима на реализацији регионалног Пројекта „Економско-социјална платформа“.  Поред наведеног, разговарано је о новом датуму за наставак преговора у циљу усаглашавања коначног текста Општег колективног уговора у Републици Српској.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске је презентовало Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања за 2016. годину који је урађен на основу приједлога и примједби социјалних партнера из претходних година и упознало чланове ЕСС РС о спроведеним активностима на пољу запошљавања у претходној години. Извјештај је прихваћен од стране ЕСС РС уз приједлог да извјештај за текућу годину садржи прецизније податке о броју новозапослених радника на начин да се поред података Завода за запошљавање Републике Српске користе подаци Пореске управе Републике Српске и других релевантних институција.

Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2017. годину је предвиђено издвајање за ново запошљавање у износу од 16,7 милиона КМ од чега би се из средстава Завода за запошљавање Републике Српске обезбедило око 11 милиона а преостали износ би сносила Влада Републике Српке. Поред наведеног, указано је и на могућност да се кредитом Свјетске банке запошљавање подржи за додатних 10 милиона КМ у овој години која би се искористила за рефундацију издвајања по основу уплаћених пореза и доприноса за новозапослене раднике. План није добио подршку социјалних парнера. Савеза синдиката Републике Српске није прихватио да Завод за запошљавање Републике Српске сноси већински удио у финансирању планских активности и тражио измјене и допуне Закона о посредовању при запошљавању у циљу увећања висине износа накнаде за незапосленост и продужења временског периода трајања права. Представници Синдиката су додатно захтјевали да запошљавање лица која припадају рањивим категоријама, у складу с планским активностима, у потпуности финансира Влада Републике Српске. Представници Уније удружења послодаваца Републике Српске су подржали примједбе Синдиката и такође изнијели одређене резерве на Акциони план запошљавања за 2017. годину затраживши сврсисходније трошење финансијских средстава и ослобађање од плаћања пореза и доприноса у одређеном временском року за новопријављење раднике.

На приједлог Савеза синдиката Републике Српске разговарано је о наставку преговора о Општем колективном уговору у Републици Српској гдје је договорено одржавање новог састанка преговарачких тимова социјалних партнера за 1. фебруар 2017. године у циљу усаглашавања коначног текста.

Пред наведеног, социјални партнери су упознати са Информацијом о спроведеним активностима на реализацији регионалног Пројекта „Економско-социјална платформа“ који има за циљ јачање бипартитног и трипартитног социјалног дијалога у земљама Заападног Балкана.

Акциони план запошљавања за 2017. годину и Извјештај о реализацији акционог плана запошљавања у 2016. години доставило је на разматрање Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.