РОТАЦИЈА ПРЕДСЈЕДНИКА ЕСС РС – САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕУЗЕО ПРЕДСЈЕДАВАЊЕ

На 40. редовној сједници, одржаној 24. фебруара 2017. године социјални партери су разматрали и усвојили више докумената из надлежности Економско-социјалног савјета Републике Српске и именовали новог предсједника и потпредсједника овог савјетодавног тијела у наредном 12-мјесечном периоду.

Економско-социјални савјет Републике Српске је разматрао и усвојио Извјештај о раду за 2016. годину који ће у складу са Законом о економско-социјалном савјету бити достављен Влади Републике Српске на разматрање. На сједници је уједно презентован и усвојен План и програм рада ЕСС РС  за 2017. годину који је израђен у складу са потребама и појединачним интересима социјалних партнера а, између осталог, истим је предвиђено и обиљежавање 20 година од формирања ЕСС РС.

У складу са принципом годишње ротације социјалних партнера у обављању функција у ЕСС РС, за предсједника је именована Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске,  а за потпредсједника Драгутин Шкребић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске.