СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ВЛАДИНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ – ПОСЛОДАВЦИ ПРЕУЗЕЛИ ПРЕДСЈЕДАВАЊЕ

21. марта 2018. године, одржана је 50. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које је разматран измјењен Приједлог акционог плана запошљавања Републике Српске за 2018. годину и допуњен Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања за 2017. годину. Оба документа су добила подршку социјалних партнера након трећег разматрања и трочасовне расправе на сједници ЕСС РС. Савез синдиката Републике Српске је подржао план запошљавања под условом повећања висине износа и периода примања накнаде за незапослена лица и у том циљу ресорно министарство се обавезало да у року од седам дана сазове састанак радне групe за измјене и допуне важећег закона о посредовању при запошљавању.

На захтјев Савеза синдиката Републике Српске разговарало се о проблематици различитог тумачења и злоупотреба приликом обрачуна и исплате најниже плате у Републици Српској гдје је закључено да се од законодавног органа затражи аутентично тумачење одредби Закона о раду који дефинишу најнижу плату.

Социјални партнери и представници Владе су усвојили План и програм рада  ЕСС РС за 2018. годину и донијели неколико одлука у циљу покретања конкурсне процедуре за именовање нове гарнитуре миритеља и арбитара због истека мандата претходних.

На сједници је разматрано и прихваћено више информација у оквиру међународне сарадње и пројектних активности а у складу са обавезом редовне годишње ротације именован је нови предсједник и потпредсједник овог савјетодавног тијела. Почев од 22. марта 2018. године нови предсједник ЕСС РС је Драгутин Шкребић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске а за потпредсједника је именован министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Миленко Савановић.