РАДНА ГРУПА ДА УСАГЛАСИ ПАРАМЕТРЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ

На 37. редовној сједници, социјални партнери су разговарали о могућностима увећања висине износа минималне плате у Републици Српској за 2017. годину.  Након дуже расправе, формирана је Радна група за усаглашавање методолошког оквира за одређивање висине износа чији је задатак да усагласи параметре на основу којих ће се одредити висина износа најниже плате у Републици Српској у складу са макроекономским и статистичким подацима, укључујући и податке о кретањима плата, раста производње и животног стандарда у Републици Српској.

Радну групу чине по два представника: Владе Републике Српске, Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске.

У складу са чланом 127. Закона о раду, обавеза Савјета је да утврди приједлог одлуке о висини износа најниже плате у посљедњем кварталу текуће за наредну годину и достави Влади Републике Српске на потврђивање. Уколико социјални партнери не усагласе износ најниже плате, одлуку самостално доноси Влада Републике Српске на основу кретања плата, раста производње и животног стандарда у Републици Српској.

Најнижа плата у Републици Српској тренутно износи 370,00 КМ и посљедњи пут је повећана 5. маја 2010. године.

Поред наведеног, на сједници је усвојена информација о активностима у реализацији Пројекта „Економско-социјална платформа“ у којем, поред Савјета, учествују и представници економско-социјалног савјета из свих држава Западног Балкана.