ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ, БУЏЕТ И НАЈНИЖА ПЛАТА НА ДНЕВНОМ РЕДУ

На 38. редовној сједници, одржаној 12. децембра 2016. године, социјални партнери су разматрали Програм економских реформи Републике Српске за период 2017 – 2019. година и Буџету Републике Српске за 2017. годину.

Поред наведеног, на приједлог Савеза синдиката Републике Српске а у складу са обавезама ЕСС РС на основу Закона о раду је разговарано и о повећању висине износа најниже плате у Републици Српској за 2017. годину.

У расправи која се водила у доброј вјери и уз међусобно уважавање сва три социјална партнера дошло је до приближавања ставова представника Уније удружења послодаваца Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске у вези са повећањем висине нето износа најниже плате у Републици Српској за 2017. годину.

Током расправе у вези са Програмом економских реформи и Буџета, представници Владе Републике Српске су затражили додатно вријеме за консултације са социјалним партнерима и предложили одгађање расправе како по основу ова два документа тако и у вези са разговорима о повећању висине износа најниже плате за 2017. годину што је прихваћено и у складу с тим предсједник је заказао наставак сједнице ЕСС РС за 13. децембар 2016. године, с почетком у 17.00 часова.

Поред наведеног, на сједници су предложени за разматрање и нови Кривични законик Републике Српске као и Закон о заштити лица који пријављују корупцију који су достављени у форми нацрта, међутим, због неблаговремене доставе је одлучено да ЕСС РС заузме коначан став у форми приједлога и условно предложио упућивање нацрта у даљњу законодавну процедуру.

Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Миленко Савановић.