МИНИМАЛAЦ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПОВЕЋАН НА 410,00 КМ

На 47. редовној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржаној 26. децембра 2017. године усаглашен је приједлог одлуке о новом износу најниже плате у Републици Српској у висини  од 410,00 км.

Након вишемјесечног усаглашавања и одржане четири сједнице, у складу са чланом 127. Закона о раду, Економско-социјални савјет Републике Српске је на посљедњој сједници у 2017. години усагласио приједлог одлуке о висини износа најниже плате за 2018.годину у износу од 410,00 КМ. У складу са Законом, Приједлог одлуке ће бити достављен Влади Републике Српске на утврђивање.  Тренутни износ најниже плате у висини од 395,00 КМ усаглашен је у децембру 2016. године.