ПОВЕЋАЊЕ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ – РЕДОВНОСТ ИСПЛАТА РЕФУНДАЦИЈА НАКНАДА ЗА БОЛОВАЊЕ И ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО

19. октобра 2017. године, одржаће се редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће социјални партнери и Влада отпочети преговоре у циљу повећања висине износа најниже плате у Републици Српској.

Поред наведеног, на предстојећој сједници представници Владе ће информисати социјалне партнере о редовности исплата рефундација накнада за боловање и породиљско одсуство од стране надлежних фондова као и утврђеној висини износа ових накнада.

У оквиру Пројекта „Подршка социјалним партнерима у социјалном дијалогу“ планирано је именовање чланова експертског тима у циљу спровођења анализе примјене важећег Закона о раду у Републици Српској.

У складу са чланом 127. Закона о раду Савјет утврђује приједлог одлуке о висини износа најниже плате за наредну годину у посљедњем кварталу текуће за наредну годину. Тренутни износ најниже плате од 395,00 КМ Савјет је утврдио у посљедњем кварталу 2016. године.

Информација о редовности исплата рефундација и висини износа накнада за боловање и породиљско одсуство је затражена од стране представника синдиката и послодаваца на претходној сједници овог тијела.

Сједница ће се одржати у Дому Синдиката, улица Српска 32, у Бања Луци.

Узимање кадрова са сједнице је предвиђено за 14.30 часова, након чега ће се одржати конференција за новинаре – сала у приземљу.