Исплата средстава из програма социјалног збрињавања – Потреба реформе средњег и високог образовања

На сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске одржаној 6. септембра 2017. године социјални партнери су разговарали о повезивању радног стажа у оквиру програма социјалног збрињавања и проблематици у вези са рефундацијама накнада за боловање и  породиљско одсутво од стране Фонда здравственог осигурања и Фонда за дјечију заштиту Републике Српске као и заступљености социјалних партнера у раду ових фондова.

Представници Савеза синдиката Републике Српске су затражили од Владе информацију у вези са динамиком исплате средстава из програма социјалног збрињавања у циљу повезивања радног стажа за раднике које су у процесу стечаја и приватизације остали без посла и указали  на проблеме у вези са рефундацијом накнада за боловање и породиљско одсуство од стране Фонда здравственог осигурања и Фонда за дјечију заштиту Републике Српске те висини рефундације накнада од стране Фонда ЗЗО. Додатно су захтјевали да се испоштује принцип трипартизма у раду ових фондова који је прописан међународним конвенцијама а предвиђа да у раду УО учествују и представници социјалних партнера. Представници синдиката и послодаваца већ учествују у раду УО Фонда ПИО и Завода за запошљавање Републике Српске.

Представници Владе су се обавезали да ће за наредну сједницу припремити информацију о динамици исплате средстава из програма социјалног збрињавања и рефундацијама накнада за боловање и породиљско одсуство.

Социјални партнери су додатно разматрали Нацрт закона о средњем образовању и васпитању који је добио подршку уз обавезу достављања овог законског рјешења на разматрање у форми приједлога. Представници сииндиката и послодаваца су посебно указали на потребу хитне реформе средњег и високог образовања у смислу унапређења квалитета, увођења нових занимања у области средњошколског образовања, прилагођавања уписне политике тржишту рада и проблематиком злоупотреба у систему образовања одраслих. Нацрт  је достављен на разматрање ЕСС РС испред Министарства просвјете и културе РС.

На сједници је разговарано и о процесу ЕУ интеграција БиХ и обавезама Републике Српске у том процесу са освртом на тржиште рада и колективно преговарање и усаглашена потреба одржавања састанка са предсједницом Владе Републике Српске.

Сједницом је предсједавала предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић а присуствовали су и чланови ЕСС РС: министар финансија, Зоран Тегелтија, министар индустрије, енергетике и рударства, Петар Ђокић, помоћник министра за рад и запошљавање, Мира Васић и предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске, Драгутин Шкребић са помоћницима.