16. редовна сједница

20. јуна 2011. године одржана je 16. редовна сједница, у оквиру које је у форми радног материјала разматран нови закон о пензијском и инвалидском осигурању. Сједници су поред чланова присуствовали чланови и предсједник радне групе за израду закона.
Током расправе представници синдиката и послодаваца подржали су планирано смањење услова за старосну пензију на 65 година живота и 15. година стажа осигурања умјесто досадашњих 20 година, али су се супроставили увођењу старосне границе по основу остваривања права на пензију за пуни стаж од 40 година стажа осигурања и пенализирању ранијег остваривања права планираном за примјену почев од 2018. године. У Закључку је наведeнo да ће се у наредном периоду спроводити интезивне активности на усаглашавању ставова социјалних партнера по наведеном основу.

У наставку 16. редовне сједнице одржане 03. јуна разматрани су нацрти закона о Фонду и финансирању заштите животне средине, закона о занатској-предузетничкој дјелатности, закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима и закона о допуни Закона о инспекцијама. Поред наведеног, донесена је Одлука о именовању миритеља и арбитара при мирном рјешавању радних спорова у Републици Српској која ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“.

This chapter covers www.writemyessay4me.org/ nine common rhetorical modes