Радна тијела

Због разматрања одређених, специфичних питања из надлежности, Економско-социјални савјет Републике Српске је основао два стална радна тијела: Одбор за заштиту и здравље на раду Републике Српске и Одбор за сузбијање неформалне економије у  Републици Српској.

1. ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Закона о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 01/08), Савјет је основао Одбор за заштиту и здравље на раду и именовао чланове истог. У раду Одбора учествују укупно девет чланова испред различитих институција:

 • Владе Републике Српске
 • Уније удружења послодаваца Републике Српске
 • Савеза синдиката Републике Српске
 • Конфедерације синдиката Републике Српске
 • Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
 • ЈУ „Завод за медицину рада и спорта Републике Српске“
 • ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
 • Фонда пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске
 • Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске

2. ОДБОР ЗА СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

На основу закључка са трипартитне конференције „Фокусирање на проблем непријављеног рада у грађевинском сектору путем социјалног дијалога у Босни и Херцеговини“ одржане под покровитељством Међународне организације рада, предложено је оснивање трипартитног тијела за борбу против непријављеног рада у грађевинској области у Републици Српској. Слиједом наведеног, основан је Одбор за борбу против непријављеног рада у грађевинској области Републике Српске. У складу са израженом потребом за проширењем надлежности и на друга питања у области неформалне економије у свим секторима привреде, 2020. године је формиран Одбор за сузбијање неформалне економије у Републици Српској.

У раду Одбора учествује укупно шест представника испред:

 • Уније удружења послодаваца Републике Српске
 • Савеза синдиката Републике Српске
 • Конфедерације синдиката Републике Српске
 • Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
 • Пореске управе Републике Српске
 • Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске

Sentences can be backed important forum up with examples and details