admin

Подржан сет законских рјешења за борбу против неформалне економије

На сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске одржаној 28. марта 2016. године разматран је сет законских рјешења у циљу сузбијања неформалне економије који су предложени испред више ресорних министарстава Владе Републике Српске. Наведеним законима предвиђене су измјене и допуне закона о инспекцијама, пореском поступку, систему јавних служби и занатско-предузетничкој дјелатности са фокусом на непријављени рад као један од кључних проблема у области неформалне економије. Социјални партнери су, уз одређене сугестије и приједлоге, подржали понуђени сет закона и предложили њихово упућивање у законодавну процедуру. …

„Зелено свјетло“ Нацрту стратегије запошљавања Републике Српске за 2016. годину – Влада Републике Српске преузела предсједавање

На 35. редовној сједници, одржаној 7. марта 2016. године социјални партери су разматрали више докумената и иницијатива из надлежности Економско-социјалног савјета Републике Српске. …

ОДГОДА СЈЕДНИЦЕ ЗБОГ НЕУСАГЛАШАВАЊА РЕДОСЛИЈЕДА ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске која је заказана 5. јуна 2015. године поново је одгођена због различитих ставова представника Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске по основу редослиједа тачака дневног реда. …