7. ванредна сједница

29. јуна 2011. године одржана је 7. ванредна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске, на којој је разматран Нацрт закона о пензијском и инвалидском осигурању. Након дужег усаглашавања и првобитно супростављених ставова, с једне стране представника синдиката и послодаваца и с друге стране представника Владе Републике Српске, прихваћени су захтјеви синдиката и послодаваца да досадашњи услов од 40 година стажа осигурања или 40 година пензионог стажа за мушкарце и 35 година стажа осигурања за жене не буде додатно условљаван годинама живота. Исто тако, у заједничком закључку предложено је и одржавање јавне расправе по наведеном основу у трајању од 60 дана.
Поред наведеног, договорено је и да се кроз будућу јавну расправу додатно усагласе и остале примједбе социјалних партнера, прије свега представника послодаваца који су изразили своје неслагање са чланом 53. ставом 2. Нацрта, којим је прописана обавезу послодавца да обезбједи права за осигураника са умањеном радном способношћу.
Сједницом је предсједавала гђа Ранка Мишић, а истој су присуствовали чланови испред Владе Републике Српске – министри Петар Ђокић, Жељко Ковачевић и Зоран Тегелтија, те чланови испред Уније удружења послодаваца и Савеза синдиката Републике Српске, који уједно сачињавају најуже руководство поменутих организација.

Your main idea and avoid justbuyessay.com introducing any new material.