Именован нови предсједник и потпредсједник Економско-социјалног савјета Републике Српске

На 30. редовној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржанoj 11. новембра 2013. године министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске информисао је социјалне партнере о проведеним активностима на изради радне верзије новог закона о радуНакон једноипочасовне расправе по наведеном основу у оквиру које су доминирали супростављени ставови представника Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске у вези са неопходности доношења новог закона о раду, ресорно министарство предложило је формирање радне група за израду новог закона о раду сачињену од представника социјалних партнера и Владе Републике Српске што је уједно и суштински предложила и Унија удружења послодаваца Републике Српске. За разлику од приједлога који су изнијели представници министарства и послодаваца, представници синдиката предложили су формирање радне групе за анализу примјене важећег закона о раду у циљу утврђивања евентуалних недостатака, након чега би се уколико буде неопходно приступило измјенама постојећег закона.

Поред наведеног, на истоименој сједници именован је нови предсједник и потпредсједник Економско-социјалног савјета Републике Српске у наредном дванаестомјесечном периоду. С тим у вези, за предједника је именована гђа Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске, а за потпредсједника гдин Предраг Згоњанин, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске. У преосталом дијелу сједнице усвојено је више интерних аката од значаја за рада овог тијела.

Сједници су присуствовали представници више министарстава који чине Економско-социјални савјет Републике Српске.

Step 2 open hellospy app on lg optimus l7 and login/register with http://www.celltrackingapps.com/ your account