17. редовна сједница – Ранко Милић преузео предсједавање

У складу са редовном годишњом ротацијом предсједника и потпредсједника, на 17. редовној сједници, одржаној 31.08.2011 године, предсједник Уније удружења послодаваца РС, Ранко Милић именован је за новог предсједника, а министар рада и борачко-инвалидске заштите,Петар Ђокић за потпредсједника Економско-социјалног савјета Републике Српске.
Поред наведеног, на поменутој сједници социјални партнери подржали су Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о мирном рјешавању радних спорова и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о запошљавању страних лица и лица без држављанства предложених испред Министарства рада и борачко-инвалидке заштите РС.
За разлику од поменутих, Приједлог закона о одржавању зграда добио је условну подршку социјалних партнера, гдје је у циљу заштите права етажних власника зграда, али исто тако и обезбјеђења услова за обављање активности које превазилазе оквире редовног управљања зградом, од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС као предлагача, затражена дорада члана 29. Приједлога.
Дужност предсједника у протеклом дванаестомјесечном периоду обављала је гђа Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката РС, а потпредсједника Ранко Милић, предсједник Уније удружења послодаваца РС.

That does not connect to the rest of the essay can diminish the effect of your pro-academic-writers.com/ paper.