15. редовна сједница

04. маја 2011. одржана је 15. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су разматрани нови закон о пореском поступку Републике Српске у форми радног материјала, Нацрт стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Српској за период 2011 – 2013. година и закон о Фонду и финансирању заштите животне средине, те је и усвојен је Програм рада за 2011. годину.

On a separate sheet of paper, choose one of the http://essaydragon.com examples of a proper thesis statement from this?