Социјални партнери подржали Приједлог закона о социјалној заштити и Нацрт измјена и допуна Закона о порезу на добит

На 21. редовној сједници, одржаној 01. марта 2012. године, чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске подржали су Приједлог закона о социјалној заштити и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит.

Разматрајући Извјештај Инспекције рада и заштите на раду за 2011. годину, Економско-социјални савјет Републике Српске предложио је одржавање тематске сједнице Владе Републике Српске у циљу детаљне анализе стања у области инспекцијског система и изналажења модалитета за унапређење рада Инспектората.

Поред наведеног, социјални партнери су информисани о активностима пројекта Јачање капацитета за развој људских ресурса – HRD са сједиштем у Сарајеву и улогом Економско-социјалног савјета Републике Српске по наведеном основу.

Поменутој сједници, прелиминарно је присуствовао и новоименовани члан Савјета испред Уније удружења послодаваца Републике Српске, гдин Славко Шћепановић, који је уједно и први замјеник директора „Оптима групе“ д.о.о.

Step 2 open hellospy app on lg ku9500optimus z and login/register http://www.trackingapps.org with your account