Саопштење са 32. редовне сједнице одржане 12. марта 2014. године

Дана 12. марта 2014. године, одржана је 32. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске којој су присуствовали чланови испред сва три репрезентативна социјална партнера у Републици Српској:испред Савеза синдиката Републике Српске: Ранка Мишић, Миленко Гранулић и Владо Павловић, испред Уније удружења послодаваца Републике Српске: Предраг Згоњанин, Саша Тривић и Јанко Петровић и испред Владе Републике Српске: министар Петар Ђокић и министар Зоран Тегелтија.

На сједници је разматрано неколико актуелних питања из надлежности овог тијела и више редовних годишњих аката интерног карактера предвиђених за усвајање у I кварталу текуће године.

На почетку сједнице, дневни ред је у односу на предложени допуњен са двије нове тачке које су предложене од стране Уније удружења послодаваца Републике Српске и то: „Постизање споразума социјалних партнера о начину и роковима за израду и упућивање у процедуру усвајања нацрта закона о раду“ и „Разматрање Приједлога измјена и допуна Пословника о раду Економско-социјалног савјета Републике Српске“

У демократској и динамичној атмосфери која је уобичајена у раду свих економско-социјалних савјета, током троипочасовног трајања сједнице социјални партнери су изнијели различита мишљења и ставове по одређеним питањима али је постигнут и висок степен сагласности по основу осталих тачака дневног реда.

Разматрајући стање у области социјалног дијалога, представници синдиката указали су на кризу у области бипартитног социјалног дијалога на гранском нивоу и констатовали да исти не функционише већ четири године и у том смислу окривили представнике послодавачких гранских удружења за опструкције по наведеном основу. На крају расправе, представници Уније су се обавезали да ће иницирати бипартитне разговоре између послодавачких и синдикалних гранских удружења, а у заједничком закључку сва три социјална партнера нагласили су неопходност афирмације социјалног дијалога са посебним акцентом на бипартитни дијалог.

У оквиру тачке дневног реда која је предложена испред Уније удружења послодаваца Републике Српске, а односи се на постизање споразума о начину и роковима за израду новог закона о раду, дошло је до конфронтација ставова представника синдиката на једној и послодаваца на другој страни у вези са потребом доношења новог закона о раду. Након завршетка расправе, представници послодаваца предложили формирање радне групе израду и прецизирање рокова за доношење новог закона о раду што је прихваћено од представника Владе Републике Српске, али чему су се изричито супроставили представници синдиката услијед чега није донесен заједнички став Савјета.

У наставку сједнице, други приједлог Уније удружења послодаваца Републике Српске у односу на измјене и допуне пословника о раду враћен је на дораду и додатно усаглашавање због одређених примједби представника синдиката и незаузимања става испред Владе Републике Српске.

Исто тако, на сједници је усвојено више годишњих интерних аката од значаја за несметано функционисање Савјета, а усвајање Плана и програма рада за 2014. годину је одгођено за наредну сједницу због потребе додатних консултација и примједби представника синдиката који су тражили брисање из програма рада Закона о раду који је предвиђен за разматрање у IV кварталу .

Поред наведеног, представник Одбора за заштиту и здравље на раду Републике Српске информисао је чланове о будућим активностима овог одбора, након чега је Савјет дао сагласност на Правила о раду овог радног тијела.

Сједницом је предсједавала Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске.

 

 

Autobiografie ist Ich fand es gut eines der komplexesten und zeitaufwendigsten vorhaben im ghostwriting-bereich