Саопштење са 29. редовне сједнице

На 29. редовној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржаној 25. јуна 2013. године, разматране су актуелне измјене и допуне Кривичног закона Републике Српске и Извјештај о реализацији Стратегије запошљавања Републике Српске у 2011. и 2012. години.

Током расправе o измјенама и допунама Кривичног закона Републике Српске, највише несугласица изазвао је члан 33. који подразумијева измјене члана 226. основног закона а  односу на повреде основних права радника и казне због кршења наведених права. С тим у вези, представници послодаваца су због бојазни од злоупотреба затражили брисање спорног члана. Након двочасновне расправе, Економско-социјални савјет Републике Српске је ипак предложио да се Приједлог измјена и допуна Кривичног закона Републике Српске упути у даљњу законодавну процедуру, с тим да су представници Уније удружења послодаваца Републике Српске остали при захтјеву за брисање спорног члана.

На истоименој сједници, Савјет је упознат са реализацијом Стратегије запошљавања Републике Српске у 2011. и 2012. години и износима уложених средстава за потребе запошљавања као и њиховим ефектима на тржишту рада. Представници послодаваца и синдиката изнијели своје приједлоге и препоруке у вези са годишњим програмима запошљавања које финансира Влада Републике Српске, а у циљу унапређења стања на тржишту рада.

Поред наведеног, у оквиру наведене сједнице разматрани су и извјештаји о раду Одбора за заштиту и здравље на раду и Одбора за борбу против непријављеног рада гдје је констатовано незадовољавајући рада оба одбора и у складу с тим је затражен њихов значајнији ангажман у будућем периоду.

Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, а сједници су поред чланова Савјета присуствовала министрица правде и иизвјестиоци испред више министарстава у Влади Републике Српске.

What is celltrackingapps.com/ the best cell phone tracking software on a lg optimus l7