Социјални партнери без консензуса по основу Закона о спречавању злостављања на раду – министар рада и борачко-инвалидске заштите преузео предсједавање

Дана, 09.октобра 2012.године, у згради Савеза синдиката Републике Српске, одржана је 26.редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске.
На поменутој сједници социјални партнери нису постигли консензус по основу Нацрта закона о спречавању злостављања на раду због противљења представника Уније удружења послодаваца Републике Српске који су инсистирали да се поменута област регулише у оквиру важећег Закона о раду, или да се упоредо са доношењем закона о спречавању злостављања на раду, донесе и нови закон о раду. За разлику од наведеног, Приједлогзаконa о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској којим је предвиђено обавезно учешће представника синдиката приликом инспекцијске контроле из области радних односа која је  покренута по захтјеву радника, добио је подршку социјалних партнера.

На поменутој сједници, а у складу са редовном годишњом ротацијом, министар рада и борачко-инвалидске заштите – Петар Ђокић именован је за новог предсједника, а предсједница Савеза синдиката Републике Српске – Ранка Мишић, за новог потпредсједника Економско-социјалног савјета Републике Српске. У складу с  правилима, мандат предјседника и потпредсједника траје годину дана.

Expressed by your teachers, classmates, friends, and http://pro-essay-writer.com family members.