Унија удружења послодаваца Републике Српске

Унија удружења послодаваца Републике Српске основана је 02.04.2004. године у Бањалуци. 13 гранских удружења послодаваца је одлучило да формира једну организацију која ће заступати интересе послодаваца у трипартитном дијалогу између Владе Републике Српске, послодаваца и синдиката.
УУПРС је репрезентативна организација послодаваца за територију Републике Српске. Репрезентативност је утврђена рјешењем Комисије за утврђивање репрезентативности бр. 16-020-17/08.
Предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске је Ранко Милић. За више информација посјетите интернет страницу Уније удружења послодаваца Републике Српске – http://www.unijauprs.org

Statement based on your classmates perspectives on writing definition essay the topic and their reasons?