Савез синдиката Републике Српске

Савез синдиката Републике Српске је независна, нестраначка, неполитичка, интересна организација која штити и бори се за унапређење права и интереса свог чланства, гарантована законима из радно-правне области и Међународним конвенцијама о раду.
Основан је на Оснивачкој скупштини, одржаној 25. августа 1992. године у Бањој Луци као аутентични израз интереса и потреба радника да буду повезани у једну синдикалну цјелину и тако добију легитимног представника и заступника на нивоу Републике Српске, а сједиште му је у Бањој Луци. Први Конгрес Савеза синдиката Републике Српске одржан је 10.јула 1997. године у Бањој Луци на коме су изабрани органи и руководство Савеза синдиката, усвојен је Програм, те Измјене и допуне Статута.
Други Конгрес је одржан 05. јула 2001. године у Бањој Луци, а Трећи Конгрс ССРС одржан је 30. јуна 2005. године у Бањој Луци. Актив жена и Актив младих Савеза синдиката РС формирани су у 2001.години у Бањој Луци, те од тада активно дјелују на заштити и афирмацији укупног друштвеног положаја ове популације.

За више информација посјетите интернет страницу Савеза синдиката Републике Српске на адреси.

http://www.savezsindikatars.org

Chapter one that interests you and form three supporting points for that statement https://pro-academic-writers.com/