Почетна

Економско-социјални савјет Републике Српске

О нама

Економско-социјални савјет је трипартитно тијело које се оснива с циљем подстицања и развоја колективног преговарања и усклађивања интереса радника, послодаваца и извршне власти. У развијеним, демократским друштвима трипартитни дијалог се потврдио као најпоузданији механизам мирног рјешавања социјалних и индустријских конфликата и с тим у вези економско-социјални савјет игра значајну улогу у процесима доношења најважнијих одлука…