Подржан закон о социјалној заштити и извјештај о стању у привреди за 2010. годину

У наставку 18. редовне сједнице, одржане 04.10.2011. године разматран је Нацрт закона о социјалној заштити и Извјештај о стању у привреди за 2010. годину.Економско-социјални савјет подржао је Нацрт закона о социјалној заштити под условом да се прецизира укупан износ средстава неопходан за редовност исплате права из области социјалне заштите и дефинише извор финансирања наведених права који неће имати за посљедицу увођење нових оптерећења за привредне субјекте у Републици Српској. Исто тако, Савјет је у циљу остваривања права на социјалну заштиту особа које се налазе у стању стварне социјалне потребе, а које нису у могућности да из сопствених средстава финансирају поступак пред надлежним судом ради утврђивања обавезе издржавања од сродника предложио и дораду члана 26. Нацрта.

Поред наведеног, социјални партнери подржали су и Извјештај о стању у привреди за 2010. годину и на захтјев Савеза синдиката РС донијели закључак да се покрену разговори о повећању цијене рада у секторима привреде гдје за то постоје реалне могућности.

Сједници су поред чланова присуствовали и министар здравља и социјалне заштите, гдин Ранко Шкрбић и помоћник министра гдин Љубо Лепир.

 

A strong opening captures your readers interest continue and introduces them to your topic before you?