Подржан Приједлог закона о комуналним дјелатностима

На 19. редовној сједници, одржаној 01. новембра 2011. године подржан је Приједлог закона о комуналним дјелатностима који је окарактерисан као задовољавајуће законско рјешење које ствара реалан оквир за унапређење и обављање комуналних дјелатности у Републици Српској.

У циљу побољшања појединих одредби и поглавља сугерисане су:1. Измјене и допуне поглавља III – Обављање комуналних дјелатностим, на начин да се обезбједи додатна заштита постојећих јавних предузећа и предузећа са већинским учешћем државног капитала у комуналној области.

2. Измјене и допуне поглавља IV – Погребна дјелатност, на начин да се поред јавних предузећа и вјерских заједница, омогући и мјесним заједницама управљање и одржавање гробаља као комуналних објеката.

3. Измјене и допуне члана 27. Приједлога, на начин да се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе додатно пропишу износи накнада за кориштење и одржавање гробних мјеста.

4. Измјене поглавља VI – Казненe одредбе, на начин да се ускладе минималне новчане казне предвиђене за даваоца комуналних услуга у односу на минималне казне за одговорна лица.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о образовању одраслих добио је условну подршку савјета, гдје је у члану 18. важећег Закона затражено је да се ближе дефинишу субјекти од којих се прибавља мишљење на програме образовања за оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију, усавршавање и специјалнизацију запослених и незапослених лица.

Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2011. годину није разматран из разлога што исти није благовремено достављен на разматрање, а истовремено је био предмет разматрања на Скупштинском засједању.

Поред наведеног, разматране су и Информације о захтјевима невладиних организација које заступају интересе особа са инвалидитетом и ментално недовољно развијеним лицима у Републици Српској, а који се односе на нови закон о социјалној заштити и пензијском и инвалидском осигурању, као и Информација о активностима на реализацији трипартитног сусрета представника економско-социјалних савјета држава региона.

Сједници су поред чланова присуствовати и извјестиоци испред ресорних министарстава као обрађивача предложених законских рјешења.

So in addition to the features available to spy text message on lg optimus l7, you will also be able to access http://cellspyapps.org advanced surveillance tools